Núria Ostáriz

AGENTE LITERARIA. SELECCIÓN DE MANUSCRITOS.INFORMES DE LECTURA


BARCELONA

ostariznuria@gmail.com
nuriao65@hotmail.com

Informes literaris.

Cóm són els informes

Informe exhaustiu, un anàlisi profund de la obra en tots els aspectes d’interès. Una visió objectiva i imparcial d’un professional que coneix com funcionen els editors.

Tenen una extensió d’ entre cinc y sis pàgines.

Es destaquen tres punts importants:

Sinopsis que acompanyi l’ obra quan s’enviï a editors i agents. No es tracta de fer un resum llarguíssim i detallat sinó de sintetitzar l’argument i fer-lo atractiu.

Avaluació literària y comercial 

Temàtica. Ritme. Sensació global tant objectiva com emocional

Estructura i ordenació de capítols.  Atractiu d'inici i desenllaç. 

Construcció de personatges.

Estil literari. Diàlegs. Construccions sintàctiques i gramaticals. Expressions

Interès comercial. Editorials a les que pot ubicar-se tenint en compte el seu catàleg. 

Públic potencial.

Consells y suggeriments  per la millora de l’ obra. 

Format: mínim cos 12 interliniat 1,5

Preus

Fins a 100 pàg.   121 € IVA inclòs

Fins a 300 pàg.   242 € IVA inclòs

Fins a 500 pàg.   363 € IVA inclòs

 

Condicions

Termini de lectura entre tres i cinc setmanes, depenent de la extensió del manuscrit. En el cas de lectures urgents es poden pactar altres terminis.

Pagament per avançat i per transferència bancària.

Sempre s’enviarà factura

 


 

 

El éxito de la publicación.

El sendero hacia la publicación de una obra es largo y está sembrado de obstáculos, no obstante, igual que todo camino iniciático, si consigues alcanzar tu objetivo la satisfacción personal te hará olvidar escollos y sinsabores. 

Tal vez tengas una buena idea, un borrador o una primera versión de tu texto. O incluso una obra ya terminada. Y estás en ese punto en el que necesitas ayuda externa, objetiva y profesional. 

Después llegará la segunda etapa del camino: la búsqueda de editor. 

Y por fin la meta:  el lector. La persona con la que establecerás una conexión única.

Hay numerosas opciones para que tu libro vea la luz pero siempre tendrás que partir de esa primera casilla de salida en que la idea cobra forma, se desarrolla y se perfecciona.  

Contacto:

nuriao65@hotmail.com
 
ostariznuria@gmail.com