Núria Ostáriz

AGENTE LITERARIA. SELECCIÓN DE MANUSCRITOS.INFORMES DE LECTURA


BARCELONA


nuriao65@hotmail.com

Informes editorials breus. Selecció de manuscrits

Des de la meva experiència personal em consta que molts autors tenen dubtes sobre la viabilitat del seu text  tant en qüestions literàries com comercials. En nombroses ocasiones l ‘escriptor es pregunta si val la pena invertir tants esforços i il·lusions en una obra que potser no tingui la qualitat literària necessària para publicar-se o bé la trama y trames tangencials no funcionin o no interessin al lector de l’agència literària o l‘ editor.

D’altra banda quan l’escriptor envia el seu text a una Agència Literària o bé ha de pagar un preu elevat por un llarg informe o no rep informació sobre la seva obra, pel que mai sabrà el motiu pel que va ser declinada la seva proposta.

Quin és l'objetiu d'aquest servei?

L’ objectiu és oferir  informes enfocats cap als apartats que interessen l’autor a una tarifa molt assequible.

L’ informe consta de dues o tres pàgines que assenyalen virtuts i punts febles de l’ obra, suggeriments de millora i possibilitats comercials, i també  comentaris sintètics sobre la trama, estructura o perfil dels personatges.

 A qui es dirigeix?

 

autors novells i a autors amb obra publicada que tinguin un manuscrit ja acabat i necessiten una opinió ràpida i objectiva. 

Igualment per tots aquells que  hagin començat la escriptura d’ una obra y vulguin saber si la trama i l’ estil van ben encaminats.

També analitzo escaletes o esquemes de l’ obra encara sense desenvolupar. 

Tractaments i guions de cinema

I,  quina és la diferència amb un informe literari

Aquest tipus d’ anàlisis breu que ofereixo té el perfil d’informe que els lectors editorials fem en el procés de selecció de manuscrits, es a dir, concís i sincer, realista i sense perdre de vista el mercat editorial.

Amb només cinc o sis línies de sinopsis amb la finalitat d’ ubicar-lo en un gènere o gèneres determinats i  recalcant els aspectes que veritablement interessen l’ escriptor, quines parts ha de reforçar o eliminar i quines potenciar perquè destaquin.

Molt àgil: segons la extensió entre una setmana i deu dies.

Tarifa universal para tota mena d’obres sigui quina sigui la seva extensió:  

95 euros IVA inclòs.

Sempre s'envia factura

 

 

El éxito de la publicación.

El sendero hacia la publicación de una obra es largo y está sembrado de obstáculos, no obstante, igual que todo camino iniciático, si consigues alcanzar tu objetivo la satisfacción personal te hará olvidar escollos y sinsabores. 

Tal vez tengas una buena idea, un borrador o una primera versión de tu texto. O incluso una obra ya terminada. Y estás en ese punto en el que necesitas ayuda externa, objetiva y profesional. 

Después llegará la segunda etapa del camino: la búsqueda de editor. 

Y por fin la meta:  el lector. La persona con la que establecerás una conexión única.

Hay numerosas opciones para que tu libro vea la luz pero siempre tendrás que partir de esa primera casilla de salida en que la idea cobra forma, se desarrolla y se perfecciona.  

Contacto:

nuriao65@hotmail.com
 
nostariz40@yahoo.com